Pestel Analizi 2022 Güncel

Pestel analizi, potansiyel risk faktörlerinin bir işletme üzerindeki etkisini değerlendirmek için nitel bir araçtır. Bir işletmenin kazançlarındaki veya satışlarındaki her bir faktöre atfedilebilen varyasyon oranını tahmin etmekten ve ardından bu faktörleri önemlerine göre sıralamaktan oluşur.

Pestel analizi 2022, önerilen bir değişikliğin bir kuruluş üzerindeki etkisini analiz etmek için kullanılan nitel bir araçtır. Pestel analizi beş kategoriye ayrılır: ekonomik, sosyal, çevresel, teknik ve organizasyonel. Bu tür bir analizin amacı, her bir kategorinin önerilen değişiklikten nasıl etkileneceğini belirlemektir.

pestel-analizi
pestel-analizi

Pestel Analizi Nedir

Pestel analizi, bir işletmeyi etkileyebilecek siyasi, ekonomik, sosyal, teknolojik, çevresel ve yasal faktörleri belirlemek için kullanılan bir araçtır. PESTEL kısaltması, dikkate alınması gereken farklı alanları ifade eder:

Politik: Siyasi çevre, hükümet düzenlemeleri, vergilendirme ve ticaret kısıtlamaları gibi şeyleri içerir.

Ekonomik: Ekonomik göstergeler GSYİH büyümesi, enflasyon ve faiz oranlarını içerir.

Sosyal: İşletmeleri etkileyebilecek sosyal konular arasında demografi (örneğin, nüfus büyüklüğündeki ve yaş dağılımındaki değişiklikler), kültürel değişiklikler ve sosyal tutumlar (örneğin çevreye karşı) yer alır.

Teknolojik: Teknolojideki gelişmeler, işletmeler için hem fırsatlar hem de tehditler yaratabilir. Örneğin, internetin gelişimi e-ticaret işletmeleri için yeni fırsatlar yarattı, ancak tüketicilerin fiyatları karşılaştırmasını ve alışveriş yapmasını da kolaylaştırdı.

Pestel Analizi Nasıl Yapılır

Pestel Analizi Nasıl Yapılır, bir işletmeyi etkileyen makro-çevresel faktörleri anlamak için yararlı bir araçtır. Analiz, işletmenin karşılaşabileceği fırsatları ve tehditleri belirlemeye yardımcı olabilir. Bir pestel analizi yapmak için dört adım vardır:

  1. Analiz edilecek faktörleri belirleyin. Faktörler sektöre bağlı olarak değişebilir, ancak tipik olarak politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik faktörleri içerir.
  2. Her faktör hakkında veri toplayın. Bu, araştırma, anket veya alandaki uzmanlarla yapılan görüşmeler yoluyla yapılabilir.
  3. Her bir faktörün işletmeyi nasıl etkilediğini değerlendirin. Bu, her bir faktörün gelir, maliyetler ve diğer temel performans göstergeleri üzerindeki etkisinin değerlendirilmesini içerir.
  4. Faktörlerin oluşturduğu riskleri azaltmak için stratejiler geliştirin. Bu, acil durum planları ve risk yönetimi stratejileri geliştirmeyi içerir.

Pestel Analizi 2022

Bir pestel analizi, bir işletmenin performansını etkileyebilecek geniş çevresel faktörleri anlamak için yararlı bir araçtır. Kısaltma, politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, çevresel ve yasal faktörleri ifade eder.

Siyasi: 2022’de siyasi manzara bugünden çok farklı olacak. Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni bir başkanı olacak ve diğer ülkelerde de değişiklikler olacak. Yeni başkan, işletmeler için iyi olan politikaları tercih edebilir veya işletmeler için kötü olan politikaları tercih edebilir. Ekonomik: Küresel ekonomi 2022’de büyümeye devam edecek. Ancak bu süreçte bazı iniş çıkışlar olacak. Bu iniş çıkışları atlatabilen işletmeler uzun vadede başarılı olacaktır. Sosyal: 2022’de sosyal medya güçlü bir iletişim aracı olmaya devam edecek.

Pestel Analizi 2022 Güncel
Pestel Analizi 2022 Güncel

Almanya Pestel Analizi

Almanya, Avrupa Birliği’nin (AB) ekonomik gücü ve dünyanın dördüncü büyük ekonomisidir. Ülkenin 81 milyonun üzerinde bir nüfusu ve nominal GSYİH’sı 3,9 trilyon dolar. Almanya’nın ekonomisi ihracata dayalıdır ve ihracat GSYİH’nın yaklaşık %50’sini oluşturmaktadır. Ana ihracat kalemleri, makineler, araçlar, kimyasallar ve ilaçlardır. Ülkenin ana ticaret ortakları Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya ve Çin’dir.

Almanya, güçlü bir sanayi tabanına sahip çok çeşitli bir ekonomiye sahiptir. Ülke, Volkswagen, BMW, Siemens ve Daimler AG dahil olmak üzere dünyanın en büyük şirketlerinden bazılarına ev sahipliği yapıyor. Almanya ayrıca GSYİH’nın yaklaşık %70’ini oluşturan güçlü bir hizmet sektörüne sahiptir. Turizm, Almanya’da her yıl 82 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği önemli bir endüstridir.

İtalya Pestel Analizi

İtalya, güney Avrupa’da bulunan bir ülkedir. Ülkenin 60 milyondan fazla nüfusu ve 2 trilyon doların üzerinde GSYİH’sı var. Ülke şarap, yemek, moda ve turizm endüstrisi ile tanınır.

İtalyan ekonomisi ihracata yöneliktir. Başlıca ihracat kalemleri makine, ulaşım araçları, tekstil, giyim, ayakkabı, deri ürünleri, gıda ürünleri, mobilya ve seramiktir. Ana ihracat ortakları Almanya (toplam ihracatın %20’si), Fransa (%10), Amerika Birleşik Devletleri (%8) ve Birleşik Krallık’tır (%7).

İtalyan ekonomisi, küresel ekonomik durgunluk, Euro krizi, yüksek kamu borç seviyeleri ve yapısal sorunlar dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Ayrıca İtalya, deprem ve sel gibi doğal afetlerden de etkileniyor.

Pestel Analizi içeriğimizdeki gibi Finans kategorimizde yer alan makalelerimize Google arama motoru vesilesi ile ulaşabilir ve daha çok bilgilere ulaşabilirsiniz.

PESTEL Analizi kaç ana maddeden oluşur?

Pestel analizi 6 ana maddeden oluşur.

PESTEL’in Türkçe karşılıkları nedir?

P:Political-Politik
E:Economic-Ekonomik
S:Social-Sosyal
T:Teknologhy-Teknolojik
E:Environmental-Çevre
L:Legal-Yasal

Yorum yapın

Tumblr Links1 Tumblr Links2 Tumblr Links3 Tumblr Links4 Tumblr Links5 Tumblr Links6 Tumblr Links7 Tumblr Links8 Tumblr Links9 Tumblr Links10 Tumblr Links11 Tumblr Links12 Tumblr Links13 Tumblr Links14 Tumblr Links15 Tumblr Links16